DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų atlyginimai
UAB,,Kalvarijos komunalininkas” darbuotojų atlyginimų vidurkiai 2020 m
Darbuotojų grupės  Priskaičiuotas(bruto)vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis 2020 m
Administracija 1158,44
Darbininkai 782,76
Nepilną darbo dieną dirbantys darbuotojai 425,31
2020m vidutinis darbuotojų skaičius 45 žm.

 

 

 

 

DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų atlyginimai
UAB,,Kalvarijos komunalininkas” darbuotojų atlyginimų vidurkiai 2019 m
Darbuotojų grupės  Priskaičiuotas(bruto)vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis 2019 m
Administracija 1070,12
Darbininkai 759,63
Nepilną darbo dieną dirbantys darbuotojai 419,21
2019 m vidutinis darbuotojų skaičius  43 žm.

 

 

 

 

Vidutinis mėnesinis darbuotojų atlyginimas neatskaičius mokesčių (Eur) :

Darbuotojų grupės  Priskaičiuotas(bruto)vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis 2017 m
Administracija 725,30
Specialistai 567,08
Darbininkai 453,90
Nepilną darbo dieną dirbantys darbuotojai 260,67

2017 m.  vidutinis  darbuotojų skaičius 45 žm., iš jų darbininkai – 27 žm.,  specialistai – 4 žm., administracija – 9 žm.