Kaina nuo 2023.08.01
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur. PVM, Eur. Kaina su PVM, Eur.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/m3, iš šio skaičiaus 3,45 0,72 4,17
geriamojo vandens tiekimo 2,27 0,48 2,75
nuotekų tvarkymo 1,18 0,25 1,43
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo individualiame name, Eur/m3, iš šio skaičiaus 3,40 0,71 4,11
geriamojo vandens tiekimo 2,23 0,47 2,70
nuotekų tvarkymo 1,17 0,25 1,42
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų varkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3, iš šio skaičiaus 3,49 0,73 4,22
geriamojo vandens tiekimo 2,34 0,49 2,83
nuotekų tvarkymo 1,15 0,24 1,39
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, perkantiems perkantiems geriamojį vandenį skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3, iš šio skaičiaus 3,38 0,71 4,09
geriamojo vandens tiekimo 2,23 0,47 2,70
nuotekų tvarkymo 1,15 0,24 1,39

 

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kaina nuo 2022-05-01

 

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. už 1 (vieną) reisą asenizacinės mašinos išvežimo įkainiai:

  • Miesto ribose   35,00 Eur.
  • Kaimiškoje vietovėje iki 10 km  (nuo Kalvarijos valyklos)   45,00 Eur.
  • Kaimiškoje vietovėje virš 10 km (nuo Kalvarijos valyklos)  55,00 Eur.

 

UAB “Kalvarijos komunalininkas” perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų transportavimo asenizacijos priemonėmis paslaugų kainos nuo 2020 m. liepos 1 dienos 
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur. PVM Kaina su PVM, Eur.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 2,53 0,53 3,06
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,49 0,31 1,80
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,04 0,22 1,26
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. 0,59 0,12 0,71
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. 0,17 0,04 0,21
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 2,36 0,50 2,86
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 1,40 0,29 1,69
Nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 0,96 0,20 1,16
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Pardavimo kaina vartotojams,  kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėn. 0,16 0,03 0,19
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 2,45 0,51 2,96
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 1,50 0,32 1,82
Nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 0,95 0,20 1,15
Pardavimo kaina abonentams,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir kaštam vandeniui ruošti, m3 2,35 0,49 2,84
Geriamojo vandens kaina, m3 1,40 0,29 1,69
Nuotekų tvarkymo kaina,m3 0,95 0,20 1,15
Pardavimo kaina,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70


Nuo 2019-05-01 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute:

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur. PVM Kaina su PVM, Eur.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 2,45 0,51 2,96
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,30 0,27 1,57
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,15 0,24 1,39
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. 0,59 0,12 0,71
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. 0,17 0,04 0,21
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 2,28 0,48 2,76
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 1,21 0,25 1,46
Nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 1,07 0,22 1,29
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Pardavimo kaina vartotojams,  kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėn. 0,16 0,03 0,19
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 2,37 0,50 2,87
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 1,31 0,28 1,59
Nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 1,06 0,22 1,28
Pardavimo kaina abonentams,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir kaštam vandeniui ruošti, m3 2,27 0,48 2,75
Geriamojo vandens kaina, m3 1,21 0,25 1,46
Nuotekų tvarkymo kaina,m3 1,06 0,22 1,28
Pardavimo kaina,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, 1 reisas 17,79 3,74 21,53
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina,m3 5,56 1,17 6,73
nuotekų transportavimas, m3 4,49
nuotekų surinkimas 0,58
nuotekų valymas, m3 0,46
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 0,03

 

 

Iki 2019-05-01 buvusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute:

 

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur. PVM Kaina su PVM, Eur.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 2,28 0,48 2,76
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,20 0,25 1,45
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,08 0,23 1,31
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. 0,17 0,04 0,21
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 2,20 0,46 2,66
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 1,21 0,25 1,46
Nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 0,99 0,21 1,20
Pardavimo kaina abonentams,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,57 0,12 0,69
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, 1 reisas 15,81 3,32 19,13
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina,m3 4,94 1,04 5,98
nuotekų transportavimas, m3 3,95
nuotekų valymas, m3 0,54
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 0,03