PRANEŠIMAS KLIENTAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens
duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų
duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kalvarijos
komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Bendrovę teikiant prašymą:
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA
Bendrovė rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.
Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas