Informuojame, kad už suteiktas paslaugas vartotojai privalo sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, kaip numatyta “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje”.

Susidarius didesniam nei 100 Eur. įsiskolinimui  už UAB “Kalvarijos komunalininkas” suteiktas paslaugas, vartotojams bus siunčiami arba įteikiami įspėjimai, raginantys apmokėti skolą iki nurodyto termino. Šalių sutarimu įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Vartotojams, pageidaujantiems išvengti priverstinio skolos išieškojimo ar įsiskolinimo padidėjimo dėl bylos vykdymo išlaidų, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jos priteisimo (prieš tai sumokėjus bendrovei perdavimo į teismą išlaidas). Nepavykus susigrąžinti skolą – dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą

Prašome susidariusius įsiskolinimus apmokėti iki 2024 m. birželio 16 d. Vartotojus, neturinčius galimybės sumokėti visos įsiskolinimo sumos, prašome kreiptis telefono numeriu 8 343 24262 dėl taikos sutarties pasirašymo.

 

 

Kalvarijos_Iperskaiciavimas_nutarimas

 

Informuojame, kad vandentiekio avarijos vieta yra nustatyta. Vanduo nebus tiekiamas Taikos g. atkarpoje, nuo namo nr. 1-5. Likusioje miesto dalyje, vanduo bus tiekiamas be apribojimų. 

Dėl geriamojo vandens pristatymo, prašome kreiptis telefonu 8-343-24139

Nėra numatyta sutarties sąlygų pakeitimų.

Informacija geriamojo vandens vartotojams

Vasaros laikotarpiu, esant padidėjusiam vandens suvartojimui, dėl savavališkai įrengtų
prisijungimų prie centralizuotų vandentiekio tinklų, pasitaiko atvejų , kai krenta slėgis trasose, dėl to nukenčia gyventojai.

Turinčius informacijos apie nelegalius prisijungimus, prašome būti pilietiškiems ir

informuoti el. paštu kalv.kom@gmail.com.

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 “Dėl Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo” paskaičiavome ir nustatėme vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,39 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 4,78 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2024 m. vasario 1 d.

 

 

Pranešti apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas galite tel. +370 685 14 995

Užsisakyti nuotekų transportavimo paslaugas galite tel.  8 343 42 139

 

Informuojame, kad mokesčiai UAB “Kalvarijos komunalininkas” kasoje nuo spalio 26 d., priimami tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

 

Prašome gyventojų, mokesčius apmokėti:

  • Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose

  • „Perlo“ terminaluose ir prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių kasose.

  • Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje www.perlasgo.lt

  • Per elektroninę bankininkystę

Administracija

Tel., 8-343 2-42-62

 

DĖL UAB ,,KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO