Paslaugų teikimo sąlygos.
Nėra numatyta sutarties sąlygų pakeitimų.

Informacija geriamojo vandens vartotojams

Vasaros laikotarpiu, esant padidėjusiam vandens suvartojimui, dėl savavališkai įrengtų
prisijungimų prie centralizuotų vandentiekio tinklų, pasitaiko atvejų , kai krenta slėgis trasose, dėl to nukenčia gyventojai.

Turinčius informacijos apie nelegalius prisijungimus, prašome būti pilietiškiems ir

informuoti el. paštu kalv.kom@gmail.com.

 

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,39 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 4,78 m³ per mėnesį

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2022 m. vasario 1 d.

Pranešti apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas galite tel. +370 685 14 995

Užsisakyti nuotekų transportavimo paslaugas galite tel.  8 343 42 139

 

Informuojame, kad mokesčiai UAB “Kalvarijos komunalininkas” kasoje nuo spalio 26 d., priimami tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

 

Prašome gyventojų, mokesčius apmokėti:

  • Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose

  • „Perlo“ terminaluose ir prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių kasose.

  • Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje www.perlasgo.lt

  • Per elektroninę bankininkystę

Administracija

Tel., 8-343 2-42-62

 

DĖL UAB ,,KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO