Dabar naršo

Mes turime 3 svečius 

Paslaugų tarifai

     

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ 

BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. O3E-408

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolą Nr. TP-33, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2017 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. O3E-342 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. pažymą Nr. O5E-235  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

  1. 1.UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo 2017 m. lapkričio 1 d. vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,28 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,20 Eur/m3;

1.1.2.                          nuotekų tvarkymo – 1,08 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,59 Eur/m3;

1.1.2.2.  nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3;

1.1.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.2.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,11 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3;

1.2.2.                          nuotekų tvarkymo – 1,00 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m3;

1.2.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.2.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.3.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,20 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

                                                                               2

1.3.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,21 Eur/m3;

1.3.2.                          nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3;

1.3.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.3.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.4.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 2,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3;

1.4.2.                          nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3;

1.4.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.4.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.5.             atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1.                          kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,58 Eur butui per mėn.;

1.5.2.                          kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos  prietaiso – 0,17 Eur butui per mėn.;

1.6.             atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.6.1.                          kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.6.2.                          kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,16 Eur namui per mėn.;

1.7.             vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.             nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą −  3,95 Eur/m3.

  1. 2.Nustatyti, kad:

2.1.             šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2.             pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė 

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur.  PVM Kaina su PVM, Eur. 
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 2,28 0,48 2,76
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,20 0,25 1,45
Nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, m3 1,08 0,23 1,31
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėn. 0,58 0,12 0,70
Pardavimo kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui per mėn. 0,17 0,04 0,21
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 2,11 0,44 2,55
Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 1,11 0,23 1,34
Nuotekų tvarkymo  kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 1,00 0,21 1,21
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėn. 0,57 0,12 0,69
Pardavimo kaina vartotojams,  kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėn. 0,16 0,03 0,19
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 2,20 0,46 2,66
Geriamojo vandens kaina abonentams, m3 1,21 0,25 1,46
Nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, m3 0,99 0,21 1,20
Pardavimo kaina abonentams,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,57 0,12 0,69
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir kaštam vandeniui ruošti, m3 2,10 0,44 2,54
Geriamojo vandens kaina, m3 1,11 0,23 1,34
Nuotekų tvarkymo kaina,m3 0,99 0,21 1,20
Pardavimo kaina,  apskaitos prietaisui per mėn. 0,57 0,12 0,69
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, 1 reisas 14,08 2,96 17,04
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina,m3 4,40 0,92 5,32
nuotekų transportavimas, m3 3,95
nuotekų valymas, m3 0,42
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 0,03

    

                                                                

                                                                 Kaina be PVM,Eur.           PVM              Kaina su PVM Eur.
Nuot. surin. mob. trans. priem. kaina, 1 reisas 15,81 3,32 19,13
Nuot. surin. mob. trans. priem. kaina,m3 4,94 1,04 5,98
nuotekų transportavimas, m3 3,95
nuotekų surinkimas, m3 0,54
nuotekų valymas, m3 0,42
nuotekų dumblo tvarkymas, m3 0,03

 
free pokerfree poker