Dabar naršo

Mes turime 4 svečius 
UAB „Kalvarijos komunalininkas“
Naujienos

nustatytas vidutinis suvartojamo vandens kiekis (norma) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių, ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

* vartotojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 2,06 m3 vienam gyventojui per mėnesį

* abonentams vidutis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 4,12 m3

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2018 m. vasario 1 d. 

 
GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Įgyvendinant sutartį ,, Kalvarijos miesto vandens gerinimo įrenginių statyba" rangovas, turi vykdyti Kalvarijos miesto vandens tinklų perjungimą. Darbai bus atliekami š.m. kovo 15 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. Atliekant šiuos darbus vartotojams vandens tiekimas bus nutrauktas. (Planuota vandens perjungimą atlikti kovo 6 d., tačiau atsižvelgus į oro sąlygas perjungimo data perkeliama į kovo 15d.)

 

UAB,,Kalvarijos komunalininkas“

administracija

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ 

BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. O3E-408

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolą Nr. TP-33, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2017 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. O3E-342 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. pažymą Nr. O5E-235  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kalvarijos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

  1. 1.UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo 2017 m. lapkričio 1 d. vienašališkai nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,28 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,20 Eur/m3;

1.1.2.                          nuotekų tvarkymo – 1,08 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,59 Eur/m3;

1.1.2.2.  nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3;

1.1.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.2.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,11 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3;

1.2.2.                          nuotekų tvarkymo – 1,00 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m3;

1.2.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.2.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.3.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,20 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

                                                                               2

1.3.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,21 Eur/m3;

1.3.2.                          nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3;

1.3.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.3.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.4.             geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 2,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1.                          geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3;

1.4.2.                          nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3;

1.4.2.2.  nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3;

1.4.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3;

1.5.             atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1.                          kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,58 Eur butui per mėn.;

1.5.2.                          kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos  prietaiso – 0,17 Eur butui per mėn.;

1.6.             atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.6.1.                          kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.6.2.                          kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,16 Eur namui per mėn.;

1.7.             vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.             nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą −  3,95 Eur/m3.

  1. 2.Nustatyti, kad:

2.1.             šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2.             pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė 

 
Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėja šios institucijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius 
www.vvtat.lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius 
www.regula.lt 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius 
www.vmvt.lt

 
Vandens kokybė

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 67

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kalvkomu/domains/kalvkomunal.lt/public_html/senas/templates/greendream2-tg/html/pagination.php on line 73


Puslapis 1 iš 10
free pokerfree poker