Dabar naršo

Mes turime 3 svečius 

Vandentvarkos projektas Kalvarijos savivaldybėje: didžioji dalis darbų jau atlikta!

Pirmadienis, 03 kovas 2014 08:34

ES sanglaudos fondasUAB „Kalvarijos komunalininkas“ sėkmingai įgyvendina pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą vykdomą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-097Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje, Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose)“.

Pagrindinis šio projekto tikslas įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, didinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Šiuo projektu taip pat siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų jos regionų.

Projekto įgyvendinimui skiriama daugiau kaip 12,116 mln. litų: iš jų – beveik 10,3 mln. litų sudaro ES Sanglaudos fondo lėšos, daugiau kaip 1,21 mln. litų – LR valstybės biudžeto lėšos, 605,8 tūkst. litų prie projekto įgyvendinimo prisideda Projekto partneris Kalvarijos savivaldybės administracija.

Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2013 m. lapkričio 29 d. pagal rangos sutartį „Nuotekų tinklų statyba Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose“, kurios metu rangovas UAB „Sumeda“ Jusevičių gyvenvietėje paklojo 3,3 km, Jungėnų gyvenvietėje – 6 km, o Mikalaukos gyvenvietėje – 4 km naujų nuotekų tinklų, įrengiant iš viso 225 vnt. buitinių nuotekų išvadų, prie kurių yra suteikta galimybė prisijungti 453 Jusevičių, Jungėnų ir Mikalaukos gyventojams. Atliekant darbus, šiose gyvenvietėse įrengta 8 vnt. buitinių nuotekų siurblinių. Užbaigus vykdyti buitinių nuotekų tinklų darbus, gyventojai jau pradėjo jungtis prie naujai paklotų buitinių nuotekų tinklų, pradėtos teikti centralizuotos nuotekų surinkimo paslaugos.

Taip pat sėkmingai įgyvendinta šio projekto apimtyje vykdyta rangos sutartis „Jusevičių nuotekų valymo įrenginių statyba“, pasirašyta su UAB „LitCon“, kurios metu 2014 m. sausio 8 d. Jusevičiuose užbaigti statyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Užbaigus projekte numatytus statybos darbus pagal rangos sutartis „Nuotekų tinklų statyba Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose“ bei „Jusevičių nuotekų valymo įrenginių statyba“ prasidėjo metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kuris, atitinkamai, tęsis iki 2014 metų lapkričio mėnesio pabaigos ir 2015 metų sausio mėnesio pradžios.

„Šiuo periodu yra stebima rangovų atliktų darbų kokybė ir fiksuojami defektai ar trūkumai, kuriuos rangovai privalo ištaisyti“, - teigia UAB „Kalvarijos komunalininkas“ direktorius Juozas Sinkevičius.

Statybos užbaigimo procedūroms ruošiasi ir rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“, kuris atlieka darbus pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kalvarijoje“. Valstybinei Statybos užbaigimo komisijai pripažinus, kad darbai yra atlikti tinkamai, nuo šių metų balandžio mėnesio vidurio Kalvarijos miesto gyventojai turės galimybę jungtis prie naujai paklotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Prie paklotų 7 km vandentiekio tinklų planuojama prijungti 467 gyventojus, o prie daugiau kaip 3,5 km buitinių nuotekų tinklų – 170 gyventojų.

Įgyvendinant projekto veiklas, 2013 m. rugsėjo 5 d. su rangovu UAB „LitCon“ pasirašyta paskutinė rangos sutartis „Kalvarijos m. nuotekų valyklos rekonstrukcija“, kurios metu bus rekonstruoti Kalvarijos nuotekų valymo įrenginiai, įdiegiant naujas nuotekų valymo technologijas azoto ir fosforo šalinimui. Šiuo metu rangovas vykdo projektavimo darbus. Statybos darbus numatoma pradėti šių metų balandžio mėnesį, o užbaigti - šių metų rugsėjį.

Pilnai įgyvendinus projektą, neabejotiną naudą pajus daugelis savivaldybės gyventojų, kadangi Kalvarijos gyventojai galės prisijungti prie paklotų naujų vandentiekio tinklų, kuriais bus tiekiamas ES standartus ir visuomenės sveikatos higienos reikalavimus atitinkantis geriamas vanduo, o Kalvarijos miesto, Jusevičių, Jungėnų ir Mikalaukos gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų buitinių nuotekų tinklų, prisidės prie gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos taršos mažinimo Kalvarijos savivaldybėje – tai neįkainojama nauda gamtai.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ir Kalvarijos savivaldybės administracija kviečia Kalvarijos savivaldybės (Kalvarijos, Jusevičių, Jungėnų ir Mikalaukos) gyventojus į susitikimą, vyksiantį 2014 m. kovo 12 d. 13.30 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija). Susitikimo su projekto vykdytojais, savivaldybės atstovais ir rangovais metu bus pristatomi vykdomi ir įvykdyti vandentvarkos projekto darbai, aptariami aktualūs su vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos darbais susiję klausimai, teikiama informacija apie galimybę prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.

Išsamesnė informacija apie vykdomą projektą ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas viso projekto metu yra teikiama UAB „Kalvarijos komunalininkas“, Suvalkų g. 77, Kalvarija. Kontaktinis asmuo – meistras Valdas Miciulevičius, tel. 8 685 14 995.

 

 
free pokerfree poker