Dabar naršo

Mes turime 1 svečią 

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“ yra uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos kapitalo įmonė.
Bendrovės akcijos 100 % priklauso Kalvarijos savivaldybei.
Bendrovė įsteigta ir pirmą kartą įregistruota Marijampolės rajono savivaldybės įmonių registre  1992 m. rugsėjo 9 d.
Bendrovės paskirtis vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.


Bendrovės tikslai
1. Vykdyti vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą visoje Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.
2. Gerinti tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Higienos normos HN24:2003 reikalavimus.
3. Mažinti aplinkos taršą, išvalant nuotekas iki aplinkosaugos reikalavimų (LR Aplinkos ministro 2006-05-25 įsakymas Nr. 59-2103 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“)
4. Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, sudarant galimybę visiems savivaldybės gyventojams naudotis šia paslauga.

 
free pokerfree poker