SKELBIMAS

DĖL KANDIDATO ATRANKOS UŽIMTI UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, juridinio asmens kodas 165717011, buveinė: Šakių g. 11, LT-69210, Kalvarija, Kalvarijos sav., skelbia apie vykdomą kandidato atranką užimti Kalvarijos savivaldybės valdomos UAB „Kalvarijos komunalininkas“ (toliau tekste – Bendrovė) direktoriaus pareigas. Atlyginimas nuo 1780,00 Eur. neatskaičius mokesčių.

 

Bendrovės interneto svetainės adresas:

http://kalvkomunal.lt/

 

Bendrovės strategijos santrauka:

Pagrindinė komercinė ūkinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabučių namų administravimo paslaugos, šilumos tiekimas, visų rūšių komunalinių paslaugų teikimas, statybos remonto darbai, nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptarnavimo veikla. http://kalvkomunal.lt/bendroves-istatai/

 

Atrankos būdas – pokalbis.

Atranką vykdys Bendrovės valdyba.

 

Laikotarpis, kuriam kandidatas bus skiriamas į Bendrovės direktorius: Direktorius renkamas (skiriamas) 5 metų kadencijos laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo darbo sutarties pasirašymo dienos.

 

Kandidatas į Bendrovės direktoriaus poziciją turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovavimo patirtį;
 3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje;
 2. kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. motyvacinį laišką;
 4. 3 metų Bendrovės veiklos planą;
 5. aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 6. vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančiu dokumentų kopijas;
 7. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopija;
 8. kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus;

 

Pastaba. Kandidato pateikti dokumentai ar jų kopijos bei asmens duomenys, tvarkomi Bendrovės direktoriaus išrinkimo tikslu ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas: kandidatai dokumentus teikia Bendrovei iki 2020 m. kovo    25   d. įskaitytinai.

 

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu Šakių g. 11, LT-69210, Kalvarija, Kalvarijos sav., kabinetas Nr. 4, darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00 val. penktadienį – 8:00 – 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
 2. Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresuojant: Uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, Šakių g. 11, LT-69210, Kalvarija, Kalvarijos sav.. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu – kalv.kom@gmail.com patvirtinę dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 

Kontaktinis asmuo – Irena Sabaliauskaitė, sekretorė, tel. nr.  8343 24139, el. paštas kalv.kom@gmail.com