Informuojame, kad Kalvarijos mieste š.m. balandžio 5 d.  iki  13.00 val. dėl techninių kliūčių nebus tiekiamas vanduo.

 

UAB,,Kalvarijos komunalininkas“

administracija

 

 

 

 

DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS UŽIMTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

SKELBIMAS .

 

Informuojame, kad vadovaujantis Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu nuo 2019 m. vasario 1 d.  keičiasi sunaudoto geriamojo vandens kiekio normos.

Apskaičiuota vidutinė geriamojo vandens kiekio norma gyventojui – 1,73 m³;

Apskaičiuota vidutinė geriamojo vandens kiekio norma abonentams – 3,46 m³.